Aanbevelingen

√ Praat met familieleden en vrienden over uw wensen

√ Laat mensen in uw omgeving weten dat u een medisch testament heeft

√ Laat mensen in uw omgeving weten wie u aangewezen heeft als vertegenwoordiger

√ Stel uw behandelend arts op de hoogte van het feit dat u een medisch testament heeft

√ Bewaar een kopie van uw medisch testament op een plek waar uw vertegenwoordiger/familie van op de hoogte is (bijvoorbeeld bij uw testament of bij de notaris)

√ Neem een kopie van uw medisch testament mee als u op reis buiten Spanje gaat

Wat is een medisch testament?
Het medisch testament is bedoeld voor het vastleggen van uw wensen voor het al dan niet ondergaan van medische behandeling als er sprake is van een onomkeerbare situatie en er dus geen kans meer is op genezing. Op het moment dat u zelf niet meer in staat bent uw wensen te communiceren zal het medisch personeel uw medisch testament inkijken.

Wanneer wordt dit gebruikt?
Uw wensen worden alleen toegepast als er sprake is van een terminale situatie en medische handelingen het stervensproces zouden verlengen. Het medisch personeel zal er altijd zorg voor dragen dat u de benodigde medische behandeling krijgt om de op dat moment meest comfortabel mogelijke situatie voor u te creëren. Als uw wensen tegen de wet ingaan zullen zij hier niet aan voldoen (bijvoorbeeld experimentele medicatie).

Als er sprake is van een noodgeval zoals bijvoorbeeld een ongeluk zal het medisch personeel altijd alles doen om uw leven te redden. Als u in uw medisch testament bijvoorbeeld heeft aangegeven niet gereanimeerd te willen worden zal deze wens op dat moment dus niet gerespecteerd worden.

Als u in uw medisch testament heeft aangegeven donor te willen zijn, of juist niet, dan wordt uw familie daarvan op de hoogte gesteld maar zij kunnen niets meer aan uw wens veranderen.

Wie kan een medisch testament maken?

  • Meerderjarige inwoners van Spanje
  • Mensen met een Número de Historia Única de Salud en Andalucía

Heeft u dit niet? Als u bij een gemeente in Andalusië staat ingeschreven vraag ik speciaal voor het registreren van het medisch testament een tijdelijk nummer aan. Dit betekent niet dat u dan ook automatisch ingeschreven staat bij de openbare gezondheidszorg of premies moet gaan betalen.

Wat gebeurt er met mijn medisch testament?
Dit wordt geregistreerd in het Registro de Voluntades Anticipadas van de Junta de Andalucia en het Registro Nacional van het Ministerie van Gezondheid. Het is dus geldig in heel Spanje. Het feit dat u een medisch testament heeft wordt automatisch vermeld in uw digitale medisch dossier van de openbare gezondheidszorg. Het kan echter alleen ingezien worden door artsen die zich kunnen identificeren.

U kunt altijd zien wie uw medisch testament heeft ingezien, u kunt het zelf op elk gewenst moment thuis inzien indien u over een digitale handtekening beschikt. U kunt het ook altijd wijzigen, dat kan online maar om de wijziging te bekrachtigen moet u altijd persoonlijk bij een registratiepunt deze wijzigingen bevestigen.

Openbare gezondheidszorg of privéziekenhuis?
Als u via de Seguridad Social premies betaalt heeft u recht op medische behandelingen in de openbare gezondheidszorg. Artsen daar zien in uw medische gegevens dat u een medisch testament heeft.

Privéziekenhuizen en openbare gezondheidsinstellingen delen de medische dossiers niet. Artsen in privéinstellingen moeten dan ook door uw vertegenwoordiger op de hoogte worden gesteld van het bestaan van het medisch testament. Zij kunnen dit vervolgens bij het Registro Nacional inzien.  

 

Foto: Río Huéznar, Sierra Norte de Sevilla

De formulieren

Voor de registratie moet u verschillende formulieren invullen. Bij onze afspraakbevestiging ontvangt u een...

De registratie

Als de formulieren zijn ingevuld, moeten ze officieel geregistreerd worden bij de Servicio de Salud van de...

Vertegenwoordiger

In het medisch testament kunt u vastleggen wie u vertegenwoordigt en dus beslissingen mag nemen als u zelf...