De dienstverlening die via www.medischtestament.com wordt aangeboden valt onder de verantwoordelijkheid van Almijar Proyectos, bedrijfsnaam van alle professionele diensten van Maria Kupers. NIE: X3747272C en gevestigd in Coín, Málaga. Hier kunt u de Spaanse versie van de bescherming van uw persoonsgegevens lezen.

 

De verwerking van uw gegevens
Om u te kunnen helpen bij het vertalen, invullen en registreren van het medisch testament is het gebruik van persoonlijke gegevens onvermijdelijk.Hieronder kunt u lezen welke gegevens nodig zijn, waarvoor ze gebruikt worden en hoelang ze bewaard worden

 

Het contactformulier op de site
Als u het contactformulier op www.medischtestament.com invult wordt u gevraagd om uw naam, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Als u besluit geen overeenkomst voor dienstverlening aan te gaan worden deze gegevens daarna niet meer bewaard.

 

Overeenkomst dienstverlening
Als u besluit tot het inschakelen van Maria Kupers voor hulp bij het vertalen, invullen en registreren van het medisch testament zijn onderstaande gegevens nodig voor de facturatie:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • NIE nummer

Deze gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard om belastingtechnische redenen.

 

Registratie medisch testament
Om een afspraak te kunnen maken voor de registratie van uw medisch testament heb ik, naast bovenstaande gegevens, een NUSHA nummer nodig. Dit nummer wordt direct na de registratie uit de administratie van Almijar Proyectos verwijderd.

Indien u niet over een NUSHA nummer beschikt zal dit voor u worden aangevraagd. Daarvoor zijn de volgende aanvullende gegevens nodig:

  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Geboorteland

Dit nummer wordt niet aan Almijar Proyectos gecommuniceerd, in principe zou u dit thuisgestuurd moeten krijgen. Indien dit niet het geval is zal het ter plekke in het registratiekantoor door het personeel van de Junta de Andalucía ingevoerd worden en staat dan ook vermeld op de documenten die u mee naar huis krijgt.

Bovengenoemde aanvullende gegevens worden direct na de aanvraag van het NUHSA nummer uit de administratie van Almijar Proyectos verwijderd.

 

De gegevens op de formulieren
Tenzij u dit expliciet anders vraagt zullen de formulieren voor het medisch testament op uw computer of op papier worden ingevuld. Dat betekent dat u alle gegevens dicteert en Almijar Proyectos niet over een kopie beschikt.

 

Geheimhouding
Al uw gegevens zijn volgens de geldende wetten beschermd maar het invullen van uw medisch testament bestaat uit meer dan simpele persoonsgegevens. Alles dat ter sprake komt tijdens onze gesprekken wordt door mij als strikt vertrouwelijk beschouwd en ook dusdanig behandeld. Als u het prettig vindt kunnen we voor we aan tafel gaan zitten een geheimhoudingsverklaring tekenen.

 

Commerciële uitingen en gebruik door derden
Almijar Proyectos verstuurt geen mailings met een commercieel doel. Het enige mailcontact en telefonisch contact tussen Maria Kupers en uzelf heeft als doel de overeengekomen dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw mailadres en telefoonnummer staan alleen in de database van Almijar Proyectos en zullen niet met derden gedeeld worden tenzij hier een gerechtelijk bevel voor wordt afgegeven.