Aanbevelingen

√ Praat met familieleden en vrienden over uw wensen

√ Laat mensen in uw omgeving weten dat u een medisch testament heeft

√ Laat mensen in uw omgeving weten wie u aangewezen heeft als vertegenwoordiger

√ Stel uw behandelend arts op de hoogte van het feit dat u een medisch testament heeft

√ Bewaar een kopie van uw medisch testament op een plek waar uw vertegenwoordiger/familie van op de hoogte is (bijvoorbeeld bij uw testament of bij de notaris)

√ Neem een kopie van uw medisch testament mee als u op reis buiten Spanje gaat

Is het medisch testament hetzelfde als een wilsverklaring of een levenstestament?

In Nederland kunt u bij de notaris een levenstestament opmaken, dat is in eerste instantie bedoeld voor het vastleggen van uw wensen op juridisch, praktisch en financieel gebied als u zelf niet meer (helder) kunt communiceren. Aan dat levenstestament kunt u een verklaring met uw wensen voor medische handelingen toevoegen.

U kunt ook zelf thuis een wilsverklaring voor uw wensen op medisch gebied opmaken, deze hoeft nergens geregistreerd worden en is in Nederland voor artsen wel bindend.

In Spanje liggen de zaken anders, als uw wensen op medisch gebied niet geregistreerd zijn bij de overheid worden deze niet als bindend beschouwd.

 

Wat gebeurt er als ik geen medisch testament heb?

U kunt natuurlijk zelf op papier zetten wat u wel en niet wilt in de laatste fase van uw leven en dit op een afgesproken plaats bewaren. Daarnaast kunt u ook met uw familie en vrienden over uw wensen praten. Als u zelf niet meer kunt communiceren zijn zij degenen die in overleg met het medisch personeel de beslissingen nemen.

Hou er wel rekening mee dat de zaken die u zelf op papier zet en die niet worden geregistreerd bij de overheid, niet bindend zijn. Artsen en uw familieleden hoeven deze wensen dus niet op te volgen. Bovendien is de communicatie met artsen in het Spaans; een medisch testament in die taal kan in dergelijke situaties uitermate praktisch zijn.

 

Hoe zit het met euthanasie in Spanje?

In 2021 is de euthanasiewet in Spanje aangenomen, de procedure voor het aanvragen van euthanasie komt overeen met die in Nederland. Dat betekent ook dat het vrijwel onmogelijk is een euthanasieverzoek in te dienen als u bijvoorbeeld aan dementie lijdt, u bent dan voor de wet immers niet meer helder van geest en dus handelsonbekwaam. In het medisch testament kunt u echter wel een standaardclausule opnemen waarin u aangeeft dat u in geval van ondraaglijk lijden niet meer verder wilt leven. Met dat papier in de hand kan een wettelijke vertegenwoordiger het verzoek voor u indienen.

 

Ik heb al een Spaans donorpasje, waar is dat voor?

Het feit dat u een pasje bij zich draagt waarop u aangeeft donor te willen zijn, is volgens de wet slechts een uitdrukking van uw wens. Volgens de Spaanse wet is iedereen donor tenzij dit expliciet anders is aangegeven in het medisch testament. Dat wil echter niet zeggen dat u of uw familie helemaal niets te zeggen hebben, een arts zal nooit tegen de keuze van de nabestaanden ingaan in het kader van 'dit is de wet'.

Als u beslist wel of juist geen donor wilt zijn, is het medisch testament dus de enige manier waarop u dit juridisch kunt vastleggen. Als er niets is vastgelegd, nemen de nabestaanden de beslissing.

Klik hier om het artikel over orgaandonatie en transplantatie te lezen

Is het medisch testament overal in Spanje hetzelfde?

Iedere deelstaat heeft een eigen manier om de wensen op medisch gebied te registreren. Dit komt omdat elke deelstaat verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in dat gebied. In Valencia bijvoorbeeld is het verplicht dat twee getuigen het document ondertekenen, in Andalusië worden medische handelingen specifiek benoemd en in Cataluña kan al specifiek aangegeven worden in welke omstandigheden u euthanasie zou willen.

Om praktische redenen is de service voor vertaling en hulp bij het invullen van het medisch testament zoals op deze site beschreven alleen beschikbaar in Andalusië.

Ik wil graag alles op orde, hoe doe ik dat?

Misschien heeft u uw administratie dusdanig op orde dat iemand de mappen maar hoeft te openen en alles kan vinden om af te handelen. Maar misschien ook niet….

Als u iemand bent die alle officiële papieren altijd in een lade heeft gegooid en door de bomen het bos niet meer ziet kan ik u daar een handje mee helpen. Een overzichtelijke administratie is prettig, voor u en voor uw nabestaanden.

Het is handig om een document op te stellen met de gegevens van mensen met wie contact opgenomen moet worden, welke verzekeringen er zijn, de nummers van bankrekeningen en de automatische incasso’s maar ook alle accounts op social media, amazon, staatsloterij, emailadressen en dat soort zaken. Het uitzoeken daarvan kost even wat tijd maar is vaak ook een goede reden om meteen een grondige opruiming te houden.

Na afloop van de registratie van uw medisch testament ontvangt u sowieso van mij een document dat u als leidraad kunt gebruiken.

 

Hoe gaan we te werk?

  • U neemt contact op voor een afspraak op een door u gewenste plek
  • Voor de afspraak ontvangt u een lijst met onderwerpen waar u in uw medisch testament uw beslissing over vermeldt zodat u rustig thuis kunt denken over uw wensen.
  • Nadat we samen de formulieren hebben ingevuld en al uw vragen beantwoord zijn, maak ik een afspraak bij het registratiekantoor. Indien u niet staat ingeschreven bij de Servicio Andaluz de Salud vraag ik hiervoor een speciaal nummer aan.
  • Op de afgesproken dag gaan we samen naar het registratiekantoor om uw medisch testament te laten registreren.
  • U ontvangt een overzicht in het Nederlands van de keuzes die u gemaakt heeft en een lijst met praktische administratieve zaken om zelf in te vullen zodat nabestaanden een handig overzicht hebben.

 

Wat zijn de kosten?

Voor de hulp bij de vertaling en het invullen en het vervolgens registreren van de formulieren betaalt u 350€ (exclusief IVA).
Wilt u liever het eerste gesprek via video voeren? Dat bespaart reistijd, de prijs is dan 275€ (exclusief IVA).

 

 

 

 

Foto header: Tarangire National Park Tanzania