Aanbevelingen

√ Praat met familieleden en vrienden over uw wensen

√ Laat mensen in uw omgeving weten dat u een medisch testament heeft

√ Laat mensen in uw omgeving weten wie u aangewezen heeft als vertegenwoordiger

√ Stel uw behandelend arts op de hoogte van het feit dat u een medisch testament heeft

√ Bewaar een kopie van uw medisch testament op een plek waar uw vertegenwoordiger/familie van op de hoogte is (bijvoorbeeld bij uw testament of bij de notaris)

√ Neem een kopie van uw medisch testament mee als u op reis buiten Spanje gaat

In het medisch testament kunt u vastleggen wie u vertegenwoordigt en dus beslissingen mag nemen als u zelf niet meer kunt communiceren. Dit is dus de contactpersoon waar het medisch personeel mee om tafel gaat zitten als er bepaald moet worden welke handelingen nog wel of juist niet verricht moeten worden.

U bent niet verplicht om een vertegenwoordiger aan te wijzen, het kan echter wel praktisch zijn dit te doen.

 

Wat zijn de taken van een vertegenwoordiger?

  • Nemen van beslissingen waarover u in uw medisch testament geen uitspraak heeft gedaan (gekozen heeft voor de optie ‘ik weet het niet’)
  • Nemen van beslissingen over situaties die in uw medisch testament niet zijn beschreven omdat nu eenmaal niet alle medische situaties te voorzien zijn en de wetenschap niet stil staat

Uw vertegenwoordiger zal altijd beslissingen nemen gebaseerd op de normen en waarden die in uw medisch testament heeft vastgelegd. Aangezien u degene bent die deze persoon heeft aangewezen zullen diens beslissingen door het medisch personeel als leidend worden beschouwd.

U kunt ook een vervanger voor uw vertegenwoordiger aanwijzen voor het geval uw eerste vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn.

In uw testament kunt u duidelijk aangeven over welke zaken uw vertegenwoordiger wel of geen beslissingen mag nemen. U kunt ook aangeven wie überhaupt geen beslissingen voor u mag nemen.

 

Registreren van de vertegenwoordiger
Er zijn speciale formulieren voor het aanwijzen van een vertegenwoordiger en vervanger. Daarop verklaart de vertegenwoordiger dat zij of hij deze functie aanvaardt en de wensen van de persoon die vertegenwoordigd wordt geëerd zullen worden. Uw vertegenwoordiger hoeft niet mee naar de afspraak voor de registratie van uw medisch testament.

 

Aanbevelingen

  • Spreek uitgebreid met uw vertegenwoordiger over uw normen, waarden en wensen
  • Als u een vervanger voor de vertegenwoordiger aanwijst spreek dan ook met haar of hem over uw voorkeuren
  • Als u een vertegenwoordiger en vervanger heeft aangewezen, stel beiden op de hoogte van elkaars bestaan
  • Laat familieleden weten wie uw vertegenwoordiger, en vervanger, zijn

 

De formulieren

Voor de registratie moet u verschillende formulieren invullen. Bij onze afspraakbevestiging ontvangt u een...

De registratie

Als de formulieren zijn ingevuld, moeten ze officieel geregistreerd worden bij de Servicio de Salud van de...

Vertegenwoordiger

In het medisch testament kunt u vastleggen wie u vertegenwoordigt en dus beslissingen mag nemen als u zelf...